Novosti

Naslovnica  →  Novosti


Novosti

Nabavka samohodne kosilice

Komunalno poduzeće je nabavilo samohodnu profesionalnu kosilicu za košnju velikih zelenih površina. Kosilica će uvelike olakšati održavanje travnatih površina posebice nogometnih igrališta na području općine Klinča Sela.

Pročitaj više →

Akcija na MNK G. Zdenčina

Na traženje MNK G. Zdenčine te uz suglasnost općine Klinča Sela Komunalno poduzeće provelo je pripremne radove skidanja humusa i navoza stijenskog materijala za izradu i postavu nadstrešnice ispred zgrade MNK G. Zdenčina...

Pročitaj više →

Asfaltiranje ispred doma u Beteru

Nakon što su komunalci expresno napravili pripremu za asfaltiranje pristupilo se odmah asfaltiranju te je akcija uspješno okončana na zadovoljstvo svih.

Pročitaj više →

Radovi na pripremi asfaltiranja ispred Doma u Beteru

Na zahtjev općine i mjesnog odbora Beter radnici komunalnog poduzeća pripremaju plato ispred doma za asfaltiranje.

Pročitaj više →

Uređenje općinske parcele u Matulinovoj ulici

Po nalogu općine Klinča Sela, komunalno poduzeće je pristupilo uređenju općinske parcele na kraju Matulinove ulice te izmještanju dijela ceste u dužini cira 10 m koja je prolazila sredinom parcele.

Pročitaj više →

Postavljena ograda na mostu u Donjoj Gonjevi

Na zahtjev M.O. Beter i Općine Komunalno poduzeće je izvršilo nabavu, dobavu i ugradnju metalne ograde na mostu u Donjoj Gonjevi preko potoka Gonjeva na lokalnoj prometnici.

Pročitaj više →

Uređenje cvjetnih otoka

Kao i svake godine komunalno vodi brigu i uređuje cvjetne otoke općine Klinča Sela na zadovoljstvo svih građana.

Pročitaj više →

Radovi na izgradnji nove ceste u Beteru

Na zahtjev M.O. Beter Komunalno poduzeće je izgradilo novu cestu u dužini cca 200 metara. Cesta će uveliko koristiti stanovnicima Betera obzirom da znatan broj stanovnika koristi taj put za obavljanje poslova poljoprivre...

Pročitaj više →

Radovi na iskopu i održavanju cestovnih odvodnih kanala

Komunalno poduzeće po zahtjevu općine uređuje i sanira ogradu na groblju Kupinec. Na inicijativu M.O. Općina je dala nalog komunalnom poduzeću da sanira metalni dio ograde na Kupinečkom groblju.

Pročitaj više →

Radovi na uređenju ograde groblja u Kupincu

Komunalno poduzeće po zahtjevu općine uređuje i sanira ogradu na groblju Kupinec. Na inicijativu M.O. Općina je dala nalog komunalnom poduzeću da sanira metalni dio ograde na Kupinečkom groblju.

Pročitaj više →

Radovi na održavanju cestovnih odvodnih kanala i cesta u Kupincu

Na zahtjev Mjesnog odbora Kupinec komunalno poduzeće obavlja radove na održavanju cestovnih odvodnih kanala i cesta na području Mjesnog odbora Kupinec. Tako će biti očišćeno oko 2000 metara kanala te naveženo i rasplanir...

Pročitaj više →

Radovi u Kufrinima

Na inicijativu Mjesnog odbora Beter Komunalno poduzeće izvodi radove na čišćenju i održavanju cestovnih i odvodnih kanala te lokalnih cesta u mjestu Kufrini. Ovom akcijom biti ce očišćeno cca 800 metara kanala te navežen...

Pročitaj više →

Uređenje zelenih površina

Komunalno poduzeće uvelike obavlja velike radove na održavanju, uređenju i uljepšavanju javnih površina naše lijepe općine kako bi postala još ljepša i ugodnija za život. Posebnu pažnju komunalci posvećuju cvjetnim otoci...

Pročitaj više →

Uređenje cvjetnih otoka

Na zahtjev općine Klinča Sela Komunalno poduzeće uređuje cvjetne otoke u naseljima općine Klinča Sela, Kupinca, Kozlikova. Osnovni moto čelnih ljudi je: Za ljepšu, čišću, i ugodniju lijepu našu općinu Klinča Sela.

Pročitaj više →

Komunalno poduzeće počelo proljetne radove na održavanju cesta i nogostupa diljem općine Klinča Sela

Na zahtjev općine uvelike se odvijaju radovi na području cijele općine. Među ostalima veliki dio radova je obavljen na području Kupinca, Betera, Repišća. Dio radova se obavlja u Klinča Selu, predstoje radovi u Golom Vrhu...

Pročitaj više →

Opomene vlasnicima grobnih mjesta koja se ne čiste i održavaju

Komunalno poduzeće je u sklopu svojih redovnih aktivnosti održavanja i čišćenja groblja poslalo opomene neodgovornim vlasnicima grobnih mjesta koji ne obavljaju redovito čišćenje i održavanje svojih grobnih mjesta.

Pročitaj više →

Obilazak radova Načelnika u Klinča Selima

Dana 7. srpnja Načelnk općine obišao je radove koji se izvode na području M.O. Klinča Sela. Nakon obilaska i pregleda radova izrazio je zadovoljstvo izvedenim radovima te dao zeleno svijetlo za nastavak druge faze radova...

Pročitaj više →

Održavanje zelenih površina

U tijeku su velike aktivnosti djelatnika komunalnog poduzeća na redovitom održavanju i košnji zelenih javnih površina. Ove godine zbog izuzetno povoljnih hidroloških prilika vegetacija i zeleno raslinje jako brzo rastu t...

Pročitaj više →

Radovi u Klinča Selima

Privodi se kraju prva faza komunalnih radova na području M.O. Klinča Sela. Obilaskom terena predsjednik M.O. Klinča Sela Antonijo Grubiša izrazio je veliko zadovoljstvo izvedenim radovima.

Pročitaj više →

Nastavljaju se radovi u Klinča Selima

Sa nesmanjenom intenzitetom odvijaju se opsežni komunalni radovi na području M.O. Klinča Sela. Prema riječima predsjednika M.O. Antonija Grubiše radovi se odvijaju prema dogovorenoj dinamici i vrlo profesionalno. Po zavr...

Pročitaj više →

Komunalno uredilo cestovne otoke na križanju Karlovačke i Amruševe

Vrijedni djelatnici komunalnog poduzeća uredili su otoke na križanju Karlovačke i Amruševe tako da su posadili cvijeće i dodatno uljepšali centralni dio naše lijepe općine.

Pročitaj više →

Sanirano klizište u Donjoj Purgariji

Nakon dugogodišnje borbe sa klizištem u Donjoj Purgariji na cesti Donja Purgarija - Kufrini napokon je iznađeno rješenje za sanaciju klizišta. Zahvaljujući naporima općine Klinča Sela i načelnika gosp.Miljenka Vučkovića...

Pročitaj više →

Komunalni radovi u Klinča Selima

Na zahtjev M.O. te uz blagoslov načelnika započeli su komunalni radovi u Klinča Selima. Radovi će trajati tijekom ljetnih mjeseci te se planira njihov završetak do jeseni. Svoje zadovoljstvo početkom radova iskazali su p...

Pročitaj više →

Sanacija divlje deponije u Kupincu

Djelatnici Komunalnog poduzeća privode kraju sanaciju divljeg odlagališta u Kupincu. Na inicijativu predsjednika M.O. Gosp. Maria Zunca i načelnika općine gosp. Miljenika Vuckovica pokrenuto je rješavanje dugogodišnjeg p...

Pročitaj više →

Radovi na području M.O. Beter

Komunalno poduzeće obavlja radove na području M.O. Beter. Pored redovitih aktivnosti na obavljanju komunalnih radova Komunalno obavlja dio radova na sanaciji klizišta u mjestu Donja Purgarija. Radove je obišao načelnik o...

Pročitaj više →

Radovi u Repišću

U tijeku su radovi na rekonstukciji površinske i cestovne odvodnje u naselju Repišće na potezu ispod osnovne škole u Repišću. U koordinaciji Načelnika općine gosp. Miljenka Vučkovića, predsjednika M.O. Repišće gosp. Mila...

Pročitaj više →

Komunalni radovi u M.O. Kupinec

Komunalno poduzeće u sklopu proljetnih aktivnosti čišćenja i iskopa cestovnih odvodnih kanala na području općine Klinča Sela obavlja velike komunalne radove na području M.O. Kupinec.

Uz konstruktivnu suradnju sa...

Pročitaj više →

Radovi na čišćenju i iskopu cestovnih odvodnih kanala u Gornjoj Zdenčini

U tijeku su aktivnosti na čišćenju i iskopu cestovnih odvodnih kanala na području cijele općine Klinča Sela a prema nalozima Mjesnih odbora. U Gornjoj Zdenčini će u ovoj fazi biti iskopano i očišćeno preko 1.000,00 me...

Pročitaj više →

Brzi kontakt

KOMUNALNO KLINČA SELA d.o.o.

Telefon: +385 1 6289 480
Fax: +385 1 6289 480
E-mail: info@komunalno-klincasela.hr
Dežurstvo: 099/6289 482
                 099/6289 483
Zimska služba: 099/6289 481
                       099/6289 483
Nadzornik groblja: 099/6289 482