O nama

Naslovnica  →  O nama


Misija, vizija, ciljevi

Vizija

Biti što kvalitetniji i bolji u djelatnostima i uslugama koje pružamo, na zadovoljstvo naših korisnika. Poboljšanje odnosa s potrošačima, što podrazumjeva redovito i pravovremeno informiranje i brzo odgovaranje na zahtjeve.

Misija

Misija KOMUNALNOG KLINČA SELA d.o.o. jest osigurati pouzdano, kvalitetno i trajno pružanje komunalnih usluga, čime se osiguravaju civilizirani uvjeti života.

Opći ciljevi

Cilj komunalnog poduzeća KOMUNALNO KLINČA SELA d.o.o. je ostvarenje zadovoljstva korisnika naših usluga. Želimo biti prepoznatljivi kao komunalno poduzeće koje predanim radom svojih zaposlenika nastoji zadovoljiti potrebe građana i drugih zainteresiranih strana. Odnos prema korisniku usluga gradimo na međusobnom povjerenju i rješavanju eventualnih nesuglasica na obostrano zadovoljstvo, a sve u skladu sa važećim zakonskim propisima i drugim normama vezanim za poslovanje tvrtke. Kroz suradnju i partnerski odnos prema dobavljačima postižemo visoku razinu kvalitete naših usluga. Motiviranju i obrazovanju zaposlenika poklanjamo posebnu pozornost, jer samo kompetentni zaposlenici mogu dati puni angažman na poboljšanju kvalitete naših usluga, te uspjehu i efikasnosti KOMUNALNOG KLINČA SELA d.o.o.

Brzi kontakt

KOMUNALNO KLINČA SELA d.o.o.

Telefon: +385 1 6289 480
Fax: +385 1 6289 480
E-mail: info@komunalno-klincasela.hr
Dežurstvo: 099/6289 482
                 099/6289 483
Zimska služba: 099/6289 481
                       099/6289 483
Nadzornik groblja: 099/6289 482