O nama

Naslovnica  →  O nama


Uprava

Upravu Društva čini Direktor Marko Bilobrk mag.ing.aedif., kojeg imenuje Skupština komunalnog poduzeća na temelju provedenog javnog nadmetanja. Marko Bilobrk stupio je na dužnost direktora u rujnu 2013. godine.

Skupština društva:
  • Miljenko Vučković (Predsjednik Skupšitne)
  • Stjepan Kupres
  • Mario Žunec

Brzi kontakt

KOMUNALNO KLINČA SELA d.o.o.

Telefon: +385 1 6289 480
Fax: +385 1 6289 480
E-mail: info@komunalno-klincasela.hr
Dežurstvo: 099/6289 482
                 099/6289 483
Zimska služba: 099/6289 481
                       099/6289 483
Nadzornik groblja: 099/6289 482