Djelatnosti

Naslovnica  →  Djelatnosti


Djelatnosti

Sukladno zakonu o komunalnom gospodarstvu naše poduzeće osigurava trajno i kvalitetno obavljanje komunalnih djelatnosti na načelima održivog razvoja kroz održavanje komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalne sposobnosti.

Djelatnosti koje obavlja KOMUNALNO KLINČA SELA d.o.o.:
  • održavanje zelenih javnih površina
  • održavanje nerazvrstanih cesta
  • održavanje groblja i pogrebni poslovi

Brzi kontakt

KOMUNALNO KLINČA SELA d.o.o.

Telefon: +385 1 6289 480
Fax: +385 1 6289 480
E-mail: info@komunalno-klincasela.hr
Dežurstvo: 099/6289 482
                 099/6289 483
Zimska služba: 099/6289 481
                       099/6289 483
Nadzornik groblja: 099/6289 482